"มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา"

ขอเชิญเข้าร่วม Research Forum ในหัวข้อ

"มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา"

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา
จาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนได้ที่ คุณพรสวรรค์ อีเมล์ Pornun@kku.ac.th หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://msregister.kku.ac.th/ms

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: