อบรมการสืบค้นข้อมูล CEIC

อบรมการสืบค้นข้อมูล CEIC (ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคกว่า 120 ประเทศ) วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่บริษัท CEIC สาขาประเทศไทย

วันที่ 1 กันยายน 57 เวลา 16.30-18.00 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มข.

สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนได้ที่ คุณพรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 216 อีเมล์ : Pornun@kku.ac.th หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://msregister.kku.ac.th/ms

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: