ศูนย์วิจัยฯ วจก.มข.“เจาะใจลูกค้าลาว” SMEsไทยขายอย่างไรในตลาดลาว

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนาในหัวข้อ “เจาะใจลูกค้าลาว” โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณพลาริน แย้มจินดา ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลและวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos Ms.Phetlavanh PHIMMASONE, Head of Logistics Unit และ  Ms.Niddavone VONGSANGA, Head of Marketing Unit and FEBM Career Counseling Office ให้เกียรติทำหน้าที่วิทยากรร่วมเวทีเสวนาขายอะไร (อย่างไร) ในตลาดลาว สำหรับ SMEs ไทย โดย ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับหน้าที่ดำเนินรายการในการเสวนา

          ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ กล่าวว่า  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEs เฉพาะเรื่อง ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาในหัวข้อ ทัศนคติผู้บริโภคชาวลาวต่อสินค้าและบริการที่มีศักยภาพส่งออกของ SMEs ไทย และได้ผลการศึกษาจนเป็นที่มาของการสัมมนา เจาะใจลูกค้าลาวในวันนี้  ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs อีสานที่กำลังมองหาลู่ทางการค้าการลงทุนเมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ รวมไปถึงภาควิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ทั้งด้านโลจิสต์ติกส์และการตลาดมาชี้ช่องทางในการค้าและการลงทุนอีกด้วย  


         
          Ms.Niddavone VONGSANGA
, Head of Marketing Unit and FEBM Career Counseling Office กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคของคนลาวอย่างหนึ่งที่คล้ายคลึงกับคนไทยคือ ชอบกิน ถ้ามีงานเลี้ยง งานฉลอง งานดอง งานแต่ง ต้องเลี้ยงแขกในงานอย่างเต็มที่ให้สมกับฐานะ ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะแนะนำให้กับนักลงทุน และถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในระดับต้นๆ ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของคนลาวคือร้านอาหารประเภทร้านกินดื่ม คือมีอาหารและเครื่องดื่ม ร้านประเภทนี้หากมีการบริการที่ดี รสชาติอร่อยเน้นที่การบริการ  
          "ร้านอาหารของคนลาวส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนอยู่คือ การบริการยังไม่ได้คุณภาพ และรสชาติก็ยังถือว่าอ่อนอยู่ จริงๆคนลาวเองก็ยอมรับจุดนี้และก็พยายามปรับปรุงด้านคุณภาพอยู่ เพราะพื้นฐานคนลาวที่ค่อนข้างขี้อาย ยังไม่ชินกับงานด้านการบริการ จึงอาจจะดูแข็งๆ ทื่อๆ และยังไม่คล่องเท่าไหร่ ผู้บริหารจำเป็นต้องทำใจและก็ค่อยๆฝึกฝนกันไปเรื่อยๆ บางร้านโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆ บางครั้งก็ต้องลงทุนจ้างคนไทยมาบริหาร เพราะคนไทยค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านการบริการ" Head of Marketing Unit and FEBM Career Counseling Office กล่าวในการเสวนา
          Ms.Phetlavanh PHIMMASONE, Head of Logistics Unit กล่าวว่า ในปี 2558 ที่จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ สปป.ลาว อาจจะเป็นเป้าหมายแรกของธุรกิจสำหรับSMEsของไทย แม้ว่าลาวจะส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ แต่นักลงทุนก็ยังประสบปัญหาสำหรับการลงทุนในลาว เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและมาตรฐาน การที่ธุรกิจไทยจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว ในช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาเช่นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีและช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะไทยที่เป็นประเทศเพื่อบ้าน มีใกล้ชิดและใกล้เคียงกันทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรม ย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดี ธุรกิจที่มีอนาคตในลาว ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจด้านความงาม (สินค้าและบริการ) สินค้าสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ายานยนต์และบริการซ่อมบำรุง ส่วนข้อแนะนำนักสำหรับนักธุรกิจไทยคือ เมืองที่ควรเจาะตลาดก่อนคือเมืองเวียงจันทน์  และหลังจากนั้นควรขยายไปเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ได้แก่ หลวงพระบาง  ปากเซ และสะหวันนะเขต สำหรับทิศทางและโอกาสทางธุรกิจนั้น ควรเป็นธุรกิจหรือการลงทุนที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศลาว
          “สินค้าไทยได้มีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาด แม้สินค้าไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างจีนและเวียตนาม ทำให้คนลาวซึ่งมีรายได้น้อยให้ความสนใจสินค้าราคาถูกกว่า ในขณะที่มีลูกค้าบางกลุ่มที่มีอำนาจซื้อพอที่จะให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากไทยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้คนลาวส่วนใหญ่ยังนิยมสินค้าจากประเทศไทย เพราะดูโฆษณาจากโทรทัศน์ช่องไทยทุกวัน สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค คนลาวชอบมาก เพราะสามารถอ่านภาษาไทยได้ เข้าใจภาษาไทย สินค้าโฆษณาใดมีในโทรทัศน์ ที่ลาวจะขายดีหมด ดังนั้นธุรกิจประเภท ร้านสะดวกซื้อ หรือมินิมาร์ท ธุรกิจประเภทเฟรนไชส์จากไทย จึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในลาวสูง” กูรูจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวทิ้งท้าย
          “เจาะใจลูกค้าลาว” จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี
จ.ขอนแก่น โดยบรรยากาศการเสวนาเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง มีคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการณ์
SMEsและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาจำนวนมาก


วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: