รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาการโรงแรมและอีเว้นท์ เลขตำแหน่ง 1569

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: