ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง "วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 4"

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: