สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-สัมมนา (ตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2558)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาขอนแก่น ร่วมกับ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ในวันเสาร์ที่  14  มีนาคม  2558 

ณ  ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

เรื่อง “เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล และคณะบุคคล”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณสมชาย  แสงรัตนมณีเดช  ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและคดีกรมสรรพากร

สัมฤทธิ์ มัสฉะ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: