บัณฑิตวิทยาลัย มข. รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ภาคการศึกษาปลาย วันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 สมัครonlineได้ที่ เวบไซต์ http://gs.kku.ac.th/ สอบถามได้ที่ 0-4320-2420 หรือ 08-8062-0133 สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท-เอก ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: