ขอเชิญชวนคณาจารย์นักศึกษามาศึกษาเรียนรู้และวิจัยพัฒนาในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น.

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: