ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ การใช้ Regression Models ในงานวิจัยค่ะ

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: