ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และการเสวนากลุ่ม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ ปรากฎการณ์ทางสังคมกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา2557

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: