รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ปากีสถาน

          มหาวิทยาลัย Aga Khan ของปากีสถานเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2015 ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

          ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าว สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.aku.edu/registrar หรือหมายเลขโทรศัพท์ +92 21 3486 4410/4412 ทั้งนี้ เอกสารการสมัครเข้าศึกษาต้องส่งตรงไปยังมหาวิทยาลัย Aga Khan ทาง email : admissions.query@aku.edu ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: