วจก.มข. จัด “SMEs FESTIVAL” ประจำภาคปลาย 2557

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “มหกรรมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs FESTIVAL  เวทีในการแสดงศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนรู้หลักการบริหารจัดการธุรกิจ ฝึกประสบการณ์จริงผ่านจำลองการประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นพื้นฐานของภาคธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน นำเอาทฤษฎีจากในห้องเรียนมาฝึกปฎิบัติจริง และสามารถนำอาประสบการณ์ที่ได้รับทั้งการวางแผนการตลาด การบริหารจัดการ และการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต โดยในภาคการศึกษานี้จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานคึกคักด้วยร้านค้าของนักศึกษากว่า 20 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ ร้านไอสกรีม ร้านน้ำแข็งไส ร้านยำแซ่บ ร้านขนมปังปิ้ง ร้านปอเปี๊ยะฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกคณะ เข้าอุดหนุนเป็นจำนวนมาก

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว    

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: