บัณฑิตวิทยาลัยขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่

     บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ 

จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ภายในเวลา 16.30 น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

     หากผู้สนใจสมัครท่านใดมีความประสงค์จะสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย ได้อำนวยความสะดวกอุปกรณ์สำหรับการกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและการอัฟโหลดไฟล์ไว้ให้ สำหรับท่านที่จะมาใช้บริการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ ติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนใจสมัครได้ที่ >> http://goo.gl/sQZTJj

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: