SET IC จัด Investor Talk เปิดประสบการณ์นักลงทุนมือใหม่

ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา Investor Talk ครั้งที่ 4 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหัวข้อ “เจาะวิถีวีไอ คัดหุ้นอย่างไรให้ยั่งยืน”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาดทุนมาถ่ายทอดกลยุทธ์ ความรู้ และประสบการณ์ ในการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือที่รู้จักกันกันในชื่อ การลงทุนสไตล์วีไอ (Value Investor) ซึ่งเป็นการลงทุนในสไตล์ให้ความสำคัญกับคุณค่า หรือมูลค่าของกิจการในระยะยาวเป็นหลัก โดยจะแตกต่างกับการลุงทุนระยะสั้นทั่วๆไปที่ให้สำคัญที่ราคาหุ้นเท่านั้น
          คุณสมชัย ทวีทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักลงทุน ได้รับความรู้ข่าวสารในทุกๆเดือน และได้ฟังประสบการณ์การลงทุน จากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเรียนรู้ และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต ซึ่งจะทราบได้จากการศึกษาให้เข้าใจถึง ตัวธุรกิจ ของบริษัทที่จะเข้าไปซื้อหุ้น แทนที่จะดูแค่  ราคาหุ้น เหมือนนักลงทุนระยะสั้นทั่วๆ ไป
         
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้การเงินและการลงทุนในโอกาสต่อไปจาก SET IC KKU จะเป็นกิจกรรมใดนั้น นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 401 หรือที่ Facebook.com/SETICKHONKAEN

วรัญญู  ดอนเหนือ:ข่าว/ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: