ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล

คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลน้อมถวายแด่ 
พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
โดยสามารถบริจาคได้ที่กล่องรับปัจจัย ณ บริเวณสำนักงานคณบดีชั้น 2 อาคาร MS01 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ((ติดต่อคุณกฤษณา สุนทรไชยยา โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 146)

ภายในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ทางคณะจะได้รวบรวมนำไปร่วมทำบุญ ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มข. ในวันที่ 21 พ.ค.2558

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: