2015 Fall Exchange Students Program

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ 

2015 Fall Exchange Students Program
ณ  Far East University ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2558 
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  9 มิถุนายน 2558
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ 
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มข. โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 107

**ฟรี ค่าที่พัก (ไม่รวมค่ามัดจำหอพัก)นศ.ที่รับการคัดเลือกจะได้รับทุนจากคณะในการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เกาหลีใต้ (จำนวน 2 ทุน) 

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: