ขอเชิญร่วมสัมมนา การนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมของไทย

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: