รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับบุคคลภายนอก สาขาการโรงแรมและอีเว้นหรือที่เกี่ยวข้อง (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2558)

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2558สัมฤทธิ์ มัสฉะ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: