ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและความรับผิดชอบทางเพ่ง

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: