หน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2559 ผู้บริหาร วจก.มข.

         
               เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้บริหารคณะฯอย่างคึกคัก อาทิเช่น สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ, ผู้บริหารบริษัทเบทาโกร, ผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น, ผู้บริหารโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, ผู้บริหารโรงแรมวีวิช, ผู้บริหารธนาคารไทยพานิชย์สาขาขอนแก่น, ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสาขาขอนแก่นศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นต้น  ทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ยังได้อวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและทีมงานที่เข้าพบอีกด้วย      

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: