นศ.วจก. รับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ปีการศึกษา 2558

            เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา  สารสิน  อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) โดยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้มอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งในการรับมอบทุนครั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นางสาวปิโยรส คำระกาย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนาวสาวจรีรัตน์ พันธพล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด โดยในงาน คุณสุนทร  อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย และ รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นเกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว     ภายหลังจากพิธีรับมอบทุนการศึกษาเสร็จสิ้น นักศึกษาทั้งสองได้แสดงความขอบพระคุณเจ้าของทุนการศึกษา และคณาจารย์ผู้มีส่วนช่วยเหลือให้รับโอกาสอันดี รวมทั้งได้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเป็นลูกศิษย์ที่ดี และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: