วันนักการตลาดสัญจร ภาคอีสาน ครั้งที่ 8


         สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา "วันนักการตลาดสัญจร ภาคอีสาน ครั้งที่ 8" โครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักการตลาดรุ่นใหม่  พร้อมลุยตลาดยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2559 โดยแต่ละกิจกรรม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
          วันที่ 4 มีนาคม 2559 “กิจกรรม J-MAT สู่เส้นทางนักการตลาด ในหัวข้อ Sport Marketing” การตลาดบนเส้นทางกีฬา สามารถรองรับผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 400 คน ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-16.30 น.  ซึ่งจะเป็นรูปแบบการสัมมนา เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจในด้านการตลาด และในวันเดียวกัน มีการอบรมในหัวข้อ “Train The Trainers” ในหัวข้อ Marketing Excellence โดย วิทยากรจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นรูปแบบการอบรมที่เหมาะสำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 100 คน ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.00-16.30 น. และในวันที่ 5 มีนาคม 2559 จะเป็นการสัมมนาใหญ่ วันนักการตลาดสัญจร ในหัวข้อ Brave to Emerging Market (มุ่งสู่ตลาดเกิดใหม่.....ใจพร้อมหรือยัง?) สามารถรองรับผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 400 คน ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัด ขอนแก่น เวลา  09.00-16.00 น. โดยรูปแบบเสวนาในช่วงเช้า และบรรยายโดยผู้มีชื่อเสียงในภาคบ่าย
          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ คุณ ชนม์นิกานต์ สิทธิศักดิ์นวกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 095-6614733 หรือ  คุณอรณิช โทร 080-4102120  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : คลิ๊ก

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: