ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ" ครั้งที่ 6 และงาน MICE Career Day ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: