วจก.มข. ต้อนรับว่าที่เลือดฟ้าคราม สอบสัมภาษณ์รับตรง มข. 2559


          เมื่อวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปี 2559 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จำนวน 382 คน โดยแบ่งเป็น
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 60 คน
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จำนวน 66 คน        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน จำนวน 62 คน      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ จำนวน 72 คน      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 64 คน      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ จำนวน 58 คน
      โดยบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์ในปีนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น จากการต้อนรับของพี่ๆนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ทั้งนี้สามารถติดตามผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ทางทางเว็บไซต์ http://apply.kku.ac.th

ข่าว/ภาพ : วรัญญู  ดอนเหนือ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: