สู่เส้นทางการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ปีที่ 4

          ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 สำหรับโครงการ “เสริมประสบการณ์สู่นานาชาติ Thai Cultural Experience & International Village Camp Project in Thailand for OSAKA GAKUIN UNIVERSITY, JAPAN” ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีจิตสำนึกแห่งการให้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และโอกาสใช้ชีวิตระยะสั้นร่วมกัน ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Osaka Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2554 โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมระหว่างชาติ อันจะนำไปสู่การมีสมรรถนะซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากลของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน
          ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, OSAKA GAKUIN UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จาก FREE UNIVERSITY OF BOZEN-BOLZANO ประเทศอิตาลีเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำงานจิตอาสา พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิต และพักอาศัยกับชาวบ้านตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบอีสาน การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างพอเพียง เรียนรู้วิธีการค้นหาและใช้สมุนไพรไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกเหนือจากนั้นนักศึกษายังได้ร่วมมือ ลงแรง แข็งขันในการต่อเติมเสริมความสมบูรณ์ให้กับอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้วยการทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งทำมาหากินตามวิถีธรรมชาติให้สัตว์ป่าได้พึ่งพิงอาศัย    
          Sonoka Takaki นักศึกษาจาก Osaka Gakuin University ที่เข้าร่วมโครงการ เปิดเผยความรู้สึกว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาประเทศไทย รู้สึกประทับใจนักศึกษาไทย และการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ตนได้รับประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ได้เรียนรู้ภาษาไทย ความเป็นอยู่อย่างไทย และวิถีชีวิตของชาวไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่งดงามมาก      
     "รู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก เรามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ได้ทำกิจกรรมต่างๆเยอะ ที่ประทับใจก็มีหลายอย่าง เช่น  การเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านแคนทอง เพื่อเลี้ยงอาหารว่าง และร่วมเล่นเกมส์ซึ่งสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลาย อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยและมอบของเล่นที่เตรียมมาจากประเทศญี่ปุ่นให้น้องๆผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีการร่วมแลกเปลี่ยนการทำอาหารให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนไทยสามัคคี ก็มีทั้งอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) อาหารอิตาลี (สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า) และอาหารไทยอีสาน (ข้าวจี่) ซึ่งทั้งหมดนี้น้องๆโรงเรียนไทยสามัคคี รวมถึงคณะอาจารย์ก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเหล่านี้กันอย่างเพลิดเพลิน" Sonoka กล่าวอย่างตื่นเต้น
          Masaki Matsuda นักศึกษาจาก Osaka Gakuin University กล่าวถึงความรู้สึกว่า ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นกับผืนป่าเมืองไทย นับเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรา ที่ญี่ปุ่นน้อยครั้งนักที่จะมีโอกาสเดินป่า หรือทำกิจกรรมจิตอาสาเช่นนี้  แม้จะมีความยากลำบากมากบ้างแต่เราก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบไทยแท้ เราได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม ได้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าแห่งอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้พวกเรายังได้เรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย ทำให้พวกเรานั้นสามารถเข้าใจ และเห็นภาพมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หากมีโอกาสแน่นอนว่าจะกลับมาที่ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกครั้ง
         นางสาวชณัฐปภา สายเสาร์ นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า กิจกรรมตลอดทั้งโครงการนับเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตมหาวิทยาลัย การที่เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้เข้าใจภาษา วัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่เราได้มอบให้มันอาจจะเป็นเหมือนเรื่องทั่วไป แต่พิเศษที่กิจกรรมทั้งหมด เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม พวกเราทั้งหมดทุกคนได้ทำด้วยกัน ไม่ว่าจะเหนื่อย จะร้อนแค่ไหน เราก็ยิ้มและทำมันออกมาด้วยกันจนสำเร็จ ขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ที่ทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างมากกว่าคำว่าประสบการณ์
         “ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 วันในการเข้าร่วมโครงการนี้ สิ่งแรกเลยคือโครงการนี้ทำให้เราได้เพื่อนชาวต่างชาติมาเพิ่ม แรกๆอาจะจะต้องปรับตัวทั้งภาษา และก็วัฒนธรรมของเราที่ต่างกัน แต่ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลย ทุกๆคนคือมาเพื่อแลกเปลี่ยน พร้อมเปิดรับกับวัฒนธรรมไทย ไม่เพียงแต่เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นที่ได้รับจากเรา เราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาเหมือนกัน”
     ด้าน นางสาวอนุสรา ขาวขำ นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า เป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับการเข้าร่วมโครงการนี้ การทำกิจกรรมทั้งหมดให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่น  แม้จะมีปัญหาด้านการสื่อสารบ้างแต่ปัญหาเหล่านี้ทำให้เราใกล้ชิดและช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้น  อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมจิตอาสามากมาย  เป็นการฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์  ได้รู้จักการแบ่งปันและทำงานเป็นทีม  ซึ่งประสบการณ์เช่นนี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน
         “แม้เราจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ต่างภาษา แต่เราก็ได้มิตรภาพและประสบการณ์ดี ๆจากการเข้าร่วมโครงการ การได้ทำหน้าที่สื่อสารให้เพื่อนๆชาวต่างชาติได้เข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรม ประเพณี กันอย่างเต็มที่และสังคมของชุนชนอีสาน ซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นทูตวัฒนธรรมของภาคอีสานและของประเทศไทย ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำให้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มากมาย แต่กิจกรรมเหล่านี้ปลูกฝังให้เรามีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญต่อสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Osaka Gakuin University ที่ได้จัดโครงการดีๆ ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่น่าภูมิใจครั้งนี้ค่ะ”อนุสรากล่าวทิ้งท้าย    
     
    

วรัญญู  ดอนเหนือ:ข่าว/ภาพ
 

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: