ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
*เลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ลานชั้น 1 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา (หลังใหม่) ข้างกองกิจการนักศึกษา
*เลือกตั้งทั่วไปวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด
***********************************************************************************
Dear all undergraduate students, please come and exercise your right to vote for Student Union Administrative Committee and Student Council Member Election for the academic year 2016
* Pre-Election held on Sunday March 16, 2016 from 08.30 am – 03.00 pm. at the Pre-Election Polling Station, Ground Floor, Student Union Building (near Student Affairs Division)
* General Election held on Monday March 28, 2016 from 08.30 am – 03.00 pm. at the Polling Station at your own faculty/college

เสริมพงษ์ พรมลี /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: