นศ.บริหารธุรกิจและการบัญชี คว้ารางวัลจากเวทีเฟ้นหานักการตลาดรุ่นใหม่


        เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อทีม “Victory” ประกอบด้วย นาวสาสกมลชนก  หมายมี  สาขาการตลาด ชั้นปีที่2, นางสาวธัญชนก  ซาแสงบง สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2, นางสาวนภัสสร  เลิศอมรธรรม สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2นางสาวพรพรรณ  ประเสริฐ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2, นางสาวภูชิตา  ฑีฆายุพันธุ์ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2,นางสาวพัทธนันท์  ธงฤทธิ์ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2, นายธนกร  เลิศธนธานี สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2, 
นางสาวฌอร์ โชตินฤมล สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 และนายภาคภูมิ  ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 เข้าพบและรับฟังโอวาทจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หลังจากเข้าร่วมโครงการ “การประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 25” ภายใต้หัวข้อ "หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก" เวทีเฟ้นหานักการตลาดมือฉมังรุ่นใหม่ ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีม Victory ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัล รางวัลชมเชย (รางวัลที่4) จากเวทีการประกวดดังกล่าว โอกาสนี้คณะฯขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มา ณ โอกาสนี้

 
วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: