การกู้เงิน กยศ.ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยน/ย้ายสถานศึกษา

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับแนะนำนักศึกษาใหม่

หรือผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยน/ย้ายสถานศึกษา
สำหรับการกู้เงิน กยศ. ปีการศึกษา 2559
ตามเอกสาร/ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้.....


**บันทึกคำขอผ่านระบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ส.ค. 59
http://www.studentloan.or.th

**บันทึกคำขอผ่านระบบ มข. 11-14 ส.ค. 59
http://www.studentloan.kku.ac.th

**ยื่นแบบคำขอ/เอกสารประกอบ 17-26 ส.ค. 59
ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ห้องประชุม 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
043 009 700 ต่อ 46037

เสริมพงษ์ พรมลี /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: