ชาวบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559

         เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารMS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
นานับปการ
        รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง ทั้งการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การสาธารณสุข การศาสนา การสังคมสงเคราะห์  การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในสัมฤทธิผล ของทุกโครงการที่ทรงพระราชดำริ ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
          “ณ ศุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่  12  สิงหาคม พุทธศักราช  2559  นี้ ชาวบริหารธุรกิจและการบัญชี ขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐาน จะบำเพ็ญคุณความดีเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน  สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตลอดไป  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบำรุงรักษา  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเจริญเพียบพร้อมด้วย จตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิภัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
     พร้อมกันนี้ในเวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารคณะฯ ยังได้เข้าร่วม พิธีร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี” และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความพร้อมใจของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งแห่งปวงพสกนิกรชาวไทย

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว
บริพัตร ทาสี:ภาพ
 

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: