คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมแสดงความยินดี 32 ปี เทคโนโลยี มข.

        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมตัวแทนบุคลากรคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาคณะเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดียินดี

วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: