นศ. KKBS คว้ารางวัลจากเวที R2M ระดับภูมิภาค

         คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ Khon Kaen Business School (KKBS) ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market – R2M) ประจำปี 2560 ของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า “ทีม iDeanity” และ “ทีม Innovation” ตัวแทนนักศึกษา สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อทีม iDeanity
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ช่ือผลงานวิจัย/นวัตกรรม ระบบนาความเย็นจากน้าล้นของเครื่องผลิตน้าแข็งกลับมาใช้ในการผลิตน้ำแข็ง
ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวพรพรรณ ประเสริฐ
2.นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์
3. นางสาวภูชิตา ฑีฆายุพันธุ์

รางวัลชมเชย

ชื่อทีม Innovation
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ครีมน้ามันหอมระเหยสาหรับรักษาโรคผิวหนังเนื่องจากเชื้อราในสัตว์
ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวกมลชนก หมายมี
2. นางสาวธัญชนก ซาแสงบง
3. นางสาวนภัสสร เลิศอมรธรรม
4. นางสาวพัทธนันท์ ธงฤทธิ์
5. นางสาวปพิชญา สิริวัฒนาธร        


วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว
facebook.com/R2MKhonKaen: ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: