มข. ผนึกสมาคมการตลาดฯ ติวเข้มนักการตลาดอีสาน 24-25 มี.ค.นี้
     ส่วนวันสุดท้ายของกิจกรรม (25 มีนาคม 2560) มารู้จักนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 โดย 3 กูรูการตลาด
คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย COO. MD INTAGE Thailand Innovative Consumer ในหัวข้อบรรยาย “เจาะลึก DNA ผู้บริโภคยุค4.0 (เทรนด์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0)” และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ “Innovative Marketing Strategy การตลาดสร้างสรรค์ยุค Thailand 4.0” ปิดท้ายด้วย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ Srichand United Dispensary Co., Ltd. Creative Business Trandformation
     สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 5602 1316 และ 08 b3283 3366 สอบลายระเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NewsGenMarketing หรือ LINE ID : marketingseminar_9th

     

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
 

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: