จดหมายข่าว: KKBS Newsletter


KKBS NEWSLETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
read more...

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
read more...

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 12
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 11

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 10

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...


KKBS Journal
KKBS E-Publication


The intelligent quotient modern management contest 2014 Report

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
read more...

35 แก่นมณีรำลึก รศ.สุเมธ แก่นมณี
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...

HAPPY RETIREMENT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงช
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...

โฮมฮักมั่น สุขสันต์วันเกษียณ
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...

KEY VISUAL CORPORATE IDENTITY DESIGN GUIDELINES
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
read more...


CLMV Pulse


CLMV Pulsethe Heartbeat of Sotheast Asia's Consumer MYANMAR

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
read more...

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consumer - VIETNAM

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consum
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
read more...

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัม
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
read more...

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมี
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
read more...

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวี
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
read more...

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consumer - CAMBODIA

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consum
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีส
read more...

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
read more...123 Mittraphap Rd., Muang KhonKaen  40002 Thailand. 
Tel.  +66 4320 2401, +66 4320 2342, +66 4320 2344
Fax.   +66 4320 2402
Phone number whithin 42249, 48000-48004 (via opeator)
E-mail : kkbs@kku.ac.th

facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Email icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.