จดหมายข่าว: KKBS Newsletter


KKBS NEWSLETTER ปีที่ 3 ฉบับที่ 10

ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อ่านเล่มนี้

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 3 ฉบับที่ 9
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อ
อ่านเล่มนี้

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 3 ฉบับที่ 8
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อ
อ่านเล่มนี้

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 3 ฉบับที่ 7
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อ
อ่านเล่มนี้

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อ
อ่านเล่มนี้

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อ
อ่านเล่มนี้

KKBS NEWSLETTER ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อ
อ่านเล่มนี้


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเล่มนี้

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ
อ่านเล่มนี้

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ
อ่านเล่มนี้

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ
อ่านเล่มนี้


KKBS Journal
International Students Survival Guide

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเล่มนี้

The intelligent quotient modern management contest
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
อ่านเล่มนี้

35 แก่นมณีรำลึก รศ.สุเมธ แก่นมณี
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
อ่านเล่มนี้

HAPPY RETIREMENT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงช
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
อ่านเล่มนี้

โฮมฮักมั่น สุขสันต์วันเกษียณ
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
อ่านเล่มนี้

KEY VISUAL CORPORATE IDENTITY DESIGN GUIDELINES
งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรก
อ่านเล่มนี้

โฮมฮักมั่น สุขสันต์วันเกษียณ
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจแ
อ่านเล่มนี้


CLMV Pulsethe Heartbeat of Sotheast Asia's Consumer MYANMAR

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเล่มนี้

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consumer - VIETNAM

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consum
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
อ่านเล่มนี้

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัม
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
อ่านเล่มนี้

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมี
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
อ่านเล่มนี้

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวี
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
อ่านเล่มนี้

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consumer - CAMBODIA

CLMV Pulse,the Heartbeat of Sotheast Asia's Consum
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีส
อ่านเล่มนี้

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอี
อ่านเล่มนี้


MS Society - จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ


MS Society [October 2015 - January 2016]

ภารกิจวิเทศสัมสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อ่านเล่มนี้

MS Society [November2014 - February 2014]
ภารกิจวิเทศสัมสัมพันธ์และสื่อส
อ่านเล่มนี้

MS Society [July - September 2015]
ภารกิจวิเทศสัมสัมพันธ์และสื่อส
อ่านเล่มนี้

MS Society [March - June 2015]
ภารกิจวิเทศสัมสัมพันธ์และสื่อส
อ่านเล่มนี้

MS Society [July - October 2014]
ภารกิจวิเทศสัมสัมพันธ์และสื่อส
อ่านเล่มนี้

MS Society [November2014 - February 2014]
ภารกิจวิเทศสัมสัมพันธ์และสื่อส
อ่านเล่มนี้123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.
sakarya escort sakarya escort sakarya escort