ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

KKBS ปั้นชุมชนยางตลาด ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงอาหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์การท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการนวัตกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ Read more >>

มข.ผนึกกำลังเพิ่มศักยภาพร้านค้าโชว์ห่วยไทย สู้ทุนต่างชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงสรุปโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ 1 Read more >>

KKBS พันธมิตร Kerry Express หนุนประสบการณ์ นศ. ผ่านธุรกิจโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด Read more >>

KKBS ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการประชุม "เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 1/2562" Read more >>

ศูนย์วิจัย

KKBS Research Center


123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

betist
malay porn vidio bokep
buy Instagram likes
astropay bozdurmak istiyorum
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Email icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.