ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

มข. ร่วม 3 มหาวิทยาลัยพันธมิตร จัดประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯมหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ 3 มหาวิทยาลัยพันธมิตร จัด"การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (INCBAA 2018) " Read more >>

KKBS จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย งานส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ จัด โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3 ... Read more >>

ม.ขอนแก่น จับมือ หอการค้าไทยในจีน เสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการม.ขอนแก่น จับมือ หอการค้าไทยในจีน เสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการ Read more >>

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบนักวิจัย KKBS แนะทิศทางการวิจัย มข.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบนักวิจัย KKBS แนะทิศทางการวิจัย มข. Read more >>

ศูนย์วิจัย

KKBS Research Center


123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.