หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

บธ.บ.วิชาเอกการเงิน

การรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการนำทฤษฎีทางการเงินพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆที่สำคัญ ครอบคลุมทั้งด้านการเงินธุรกิจ, ด้านตลาดทุน รวมไปถึงการนำทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการวางแผนทางการเงิน, การบริหารความมั่งคั่ง , การบริหารความเสี่ยง, ด้านธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ นอกจากนั้นยังมีการนำแบบจำลองทางการเงินและซอฟต์แวร์ทางการเงินที่ทันสมัยมาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ ทางการเงินเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้สาขาวิชาการเงินยังมีการจัด Financial Simulation Work Shop ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพทางการเงินเพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพทางด้านการเงินในอนาคต

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น งานด้านการธนาคาร งานด้านการลงทุน งานด้านสินเชื่อและการจัดเก็บหนี้ งานด้านวาณิชธนกิจ งานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้ประกอบการในธุรกิจหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti