หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

บธ.บ.วิชาเอกการเงิน

การรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการนำทฤษฎีทางการเงินพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆที่สำคัญ ครอบคลุมทั้งด้านการเงินธุรกิจ, ด้านตลาดทุน รวมไปถึงการนำทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการวางแผนทางการเงิน, การบริหารความมั่งคั่ง , การบริหารความเสี่ยง, ด้านธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ นอกจากนั้นยังมีการนำแบบจำลองทางการเงินและซอฟต์แวร์ทางการเงินที่ทันสมัยมาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ ทางการเงินเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้สาขาวิชาการเงินยังมีการจัด Financial Simulation Work Shop ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพทางการเงินเพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพทางด้านการเงินในอนาคต

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น งานด้านการธนาคาร งานด้านการลงทุน งานด้านสินเชื่อและการจัดเก็บหนี้ งานด้านวาณิชธนกิจ งานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้ประกอบการในธุรกิจหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆWarning: include(livechat.php): failed to open stream: No such file or directory in /app/web/page-program.php on line 28

Warning: include(): Failed opening 'livechat.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /app/web/page-program.php on line 28


123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.